Emprar la funció de càlcul mitjana

Heu de fer servir la funció de la categoria Estadística anomenada "PROMEDIO".

Retorna el valor mig dels arguments (valors) inserits a les respectives caselles.

Introduïu els noms de les cel·les o rangs sobre els quals voleu calcular la mitjana de la mateixa forma que per a la resta de funcions.