Desfer un canvi

Si heu introduït un contingut en una cel·la i encara no heu clicat Intro, premeu la tecla ESC del teclat.

Podeu anar al menú Edició | Desfés Escriptura o el que és més senzill, cliqueu el botó Desfés o desplegueu les opcions de desfer i trieu l’acció concreta.