Copiar i enganxar text

Si voleu copiar text d’una cel·la a una altra, feu doble clic a la cel·la que conté el text que voleu copiar i seleccioneu-lo.

Podeu anar al menú Edició | Copiar o el que és més senzill, clicar la icona Copia

També és molt útil la combinació de tecles següent: Ctrl + C

Després, feu doble clic a la cel·la que voleu modificar i cliqueu la icona Enganxa. Podeu triar enganxar únicament alguna de les característiques del desplegable.

.

Marqueu la característica que voleu que s’enganxi d’una cel·la a l’altra. Amb l’opció Tot s’enganxen totes les característiques. Amb la resta d’opcions aconseguireu copiar i enganxar únicament la fórmula, el text, etc., i es manté la resta de característiques de la cel·la. Per exemple:

Aquestes mateixes opcions les trobeu també al menú Edició | Enganxa-ho amb opcions.

Si voleu copiar una cel·la sencera, feu un sol clic damunt la cel·la que voleu copiar i premeu la icona Copia.

La combinació de tecles per enganxar és: Ctrl + V