Alinear text dins de les cel·les

La forma més senzilla d’alinear el text dins d’una cel·la és mitjançant els botons de la barra d’eines:

L'Excel alinea el text a l’esquerra de forma predeterminada i els nombres, dates i hores a la dreta. Podeu canviar l’alineació sense que canviï el tipus de dades.