Diferenciar entre dades calculables i dades no calculables

L'Excel és un programari de full de càlcul i com a tal la seva utilitat principal és facilitar dades a partir de càlculs més o menys complexos. Per tal que el valor d’una cel·la sigui calculable, ha de tenir un format diferent de text.

Es poden fer càlculs amb nombres, dates, hores, percentatges i, també, amb els valors resultants de fórmules o funcions que compleixin aquest requisit.

Vegeu aquest exemple, on tenim dades de diversos tipus:

  • Text (Client)
  • Nombres amb format text (Factura núm.)
  • Nombres amb format numèric (Import)

Amb totes aquestes dades es poden establir funcions, però únicament podríem fer càlculs amb les de format numèric, com per exemple, la SUMA d' Import