Configurar les opcions bàsiques d’una pàgina

Aneu al menú Fitxer | Format de pàgina. Es desplega la finestra on es mostren les següents pestanyes i opcions:

Pàgina

 • Orientació: Orientació horitzontal o vertical de la pàgina.
 • Escala: Podeu triar com s’imprimirà el document en relació a la mida original. Es pot fer a partir d’un percentatge determinat o bé indicant un nombre de pàgines determinat per tal que el programa ajusti l’escala automàticament.
 • Mida del paper: Us permet triar la mida del paper que utilitzareu per imprimir.
 • Qualitat de la impressió: En funció de la impressora que utilitzeu, podeu triar quina qualitat d’impressió voleu fer servir.
 • Primer número de pàgina: Si seleccioneu Automátic l'Excel interpreta la primera pàgina com a la número 1. Com podeu veure, aquesta opció s’ofereix per defecte.

Si es vol donar una numeració a partir de la corresponent a un altre full o document, podeu escriure un altre número de pàgina, a partir del qual i de forma correlativa numerarà la resta.

Marges

Podeu definir els marges superior, inferior, esquerre i dret del document d’impressió. També podeu definir els marges superior i inferior en relació a l’encapçalament i el peu de pàgina.

Una altra opció a tenir en compte és la de centrar la pàgina. Podeu centrar el que heu seleccionat verticalment i horitzontalment. També es mostra una pàgina on es reflecteixen els marges que heu definit.

Capçalera i peu

Aneu a Capçalera personalitzada o a Peu personalitzat per donar-hi contingut i format:

Si cliqueu tant una com l’altra teniu la finestra on podeu seleccionar com voleu el peu o la capçalera, a la Secció esquerra, Secció central o Secció dreta

En el requadre seleccionat podeu incloure una de les següents accions clicant els botons d’ordres corresponents:

 • Format de les fonts
 • Número de Pàgina
 • Total de pàgines
 • Data
 • Hora
 • Ruta sencera del fitxer al vostre ordinador
 • Nom del fitxer
 • Nom de la pestanya del llibre
 • Imatge (cerca el fitxer)
 • Format de la imatge

Full

En aquesta pestanya podeu definir les següents característiques d’impressió:

 • Àrea de impressió

Definiu aquí el rang del full de càlcul que s’ha d’imprimir. Si seleccioneu amb el ratolí un rang de cel·les i les voleu imprimir, l'Excel no el reconeix sinó aneu a l’opció "Àrea d´Impressió" i el definiu clarament.

Recordeu que mentre estigui definida una àrea d’impressió sempre s’imprimirà aquest rang. L’heu de modificar per poder imprimir altres zones del llibre.

 • Imprimeix els títols

Si voleu imprimir un llistat amb molts registres, probablement ocuparà més d’una pàgina. Per veure més clarament el significat de les dades de cada columna, teniu l’opció d’imprimir els títols en cada una de les pàgines.

Això ho heu de fer amb l’opció Imprimeix els títols | Repeteix les files a l’extrem superior, seleccionant amb el ratolí la fila que s’ha de repetir en cada un dels fulls impresos. El mateix podeu fer seleccionant l’opció Imprimeix els títols | Repeteix les columnes a l’esquerre si el que voleu és imprimir un document amb moltes columnes i cal que es vegi el títol de cada fila a cada pàgina.

 • Imprimeix

Podeu triar també altres aspectes de la impressió, com ara:

Línies de la quadrícula

Blanc i negre. Encara que al document a imprimir hi hagi formats o imatges en colors, podeu triar aquesta opció per imprimir únicament en escales de grisos.

Qualitat d’esborrany. Aquesta opció us serà d’utilitat per imprimir esborranys. La impressió serà més ràpida i el consum de tinta o tòner serà menor.

Capçaleres de columnes i files. Amb aquesta opció activada s’imprimiran els títols de les capçaleres de fila i de columna seleccionades.

Comentaris. Si heu inclòs comentaris en el full i seleccioneu aquesta opció, s’imprimiran junt amb el full si estan visibles i heu triat Com es mostra al full o en un full apart si trieu Al final del full.

Error de cel·les com a:. Podeu triar que s’imprimeixi el missatge original (mostrat) o un dels altres predeterminats en el desplegable.

Ordre de les pàgines D’acord amb els salts de pàgina que contingui un document, es poden imprimir en ordre de dalt a baix o d’esquerra a dreta. Això afectarà a la numeració de les pàgines.

En aquesta finestra també disposeu dels botons Imprimeix, Visualització prèvia i Opcions, amb els corresponents menús que ja s’han explicat.