Veure opcions d’impressió

Per poder imprimir heu de tenir configurat l'accés de l’ordinador a una impressora.

Si aneu al menú Fitxer | Impressió veureu la següent pantalla:

En aquesta pantalla veieu al menú desplegable Nom, la impressora o llista d’impressores amb connexió des del vostre ordinador.

Indicareu les pàgines que voleu imprimir. Si voleu imprimir-les totes o únicament un interval de pàgines.

També podeu especificar si voleu imprimir únicament una selecció de cel·les, tot el llibre o, el que és més habitual, les pàgines del full actiu.

A Propietats hi ha les corresponents opcions de configuració on podeu seleccionar, entre d’altres característiques, el tipus de paper, qualitat de la impressió, etc.. Dependran de cada model d’impressora les possibilitats a les quals tindreu accés i les pantalles que us apareixeran seran diferents en cada cas. Com sabeu, les prestacions d’una impressora poden variar molt d’una a altra: hi ha impressores làser, de raig de tinta, amb colors o només escala de grisos (a partir del color negre).