Definir una àrea d’impressió

Si us interessa imprimir un rang del full de càlcul de forma predeterminada, no n’hi ha prou de seleccionar-ho i anar a l´opció d’imprimir.

Primer, seleccioneu quina zona del full voleu imprimir, l’heu de definir com a àrea d’impressió anant al menú Fitxer | Àrea d'impressió | Defineix l’àrea d’impressió.

Mentre es mantingui aquesta opció, només podreu imprimir la zona definida. Per treure-la, heu d’anar al menú Fitxer | Àrea d'impressió | Suprimeix l’àrea d’impressió.