Definir files i columnes

L’espai de treball del full de càlcul està dividit en files i columnes, que formen una graella amb les caselles o cel·les en les quals, com ja s’ha dit, s’han d’introduir les dades.

Les columnes s’anomenen amb lletres o combinacions de lletres (A,B,AC..) i les files amb números (1, 45, 760…). La lletra de la columna més el número de la fila donen nom a una cel·la.

Podeu donar diferents formats d’amplada, alçada, color de fons, etc., per millorar la presentació de les dades sense que variï el contingut.

Podeu ampliar o reduir les mides arrossegant el marge de la capçalera de columna cap a la dreta o de la fila cap avall amb el punter del ratolí, que es transforma en una creu.

També podeu modificar diverses columnes o files alhora seleccionant-les prèviament. Quan arrossegueu el marge de la capçalera d’una columna o fila, totes les seleccionades prendran la mateixa mida.

També es poden ocultar files i columnes sense perdre cap dada si un cop heu seleccionat les files o columnes que voleu amagar cliqueu a sobre amb el botó dret del ratolí i trieu Amaga del menú emergent.

Per tornar a veure les files o columnes amagades, seleccioneu les files o columnes anterior i posterior a les amagades, cliqueu el botó dret del ratolí i seleccioneu Mostra