Definir un llibre

Els fitxers creats amb el programa Excel 2003 s’anomenen Llibre.

Un llibre conté diversos fulls de càlcul en els quals introduireu les dades, gràfics o altres elements per treballar-hi.

Quan s’obre un nou llibre, l'Excel crea tres fulls, als que anomena de forma automàtica Full1, Full2 i Full3.

Les dades introduïdes en els diferents fulls de càlcul d’un mateix llibre poden estar relacionades entre si. Es poden crear fórmules que tinguin com a argument el contingut de cel·les que pertanyin a un full o a diversos fulls alhora. Vegeu aquest exemple:

També es poden introduir dades o donar formats simultàniament en diversos fulls d’un mateix llibre, els quals haureu seleccionat prèviament prement alhora la tecla Ctrl i la pestanya dels fulls que ens interessi modificar conjuntament:

Per treure'n aquesta selecció, torneu a prémer la tecla Ctrl i la pestanya dels fulls.