Inserir fulls

Per afegir un nou full de treball, aneu al menú Insereix | Full.

Emergirà la següent finestra:

Heu de triar:

  • Posició:

Abans o després del full actual.

  • Full:

Si es tracta d'un nou full, si n'heu d'inserir més d'un i el nom que li doneu al full.

  • Des d'un fitxer:

Si el full ja existeix en un altre llibre, clicant aquesta opció us permetrà mitjançant el botó Navega cercar en els directoris del vostre ordinador el llibre del qual voleu copiar un o diversos fulls.

També podeu fer-ho clicant a sobre de l’etiqueta d’un full amb el botó dret del ratolí. Trieu Insereix un full: