Inserir cel·les

Si el que voleu és inserir cel·les, aneu al menú Insereix | Cel·la i al quadre

de diàleg emergent trieu cap a on voleu que es desplaci la cel·la o cel·les

seleccionades a la següent finestra: