Inserir files i columnes

Per inserir una fila o una columna, aneu al menú Insereix | Fila o Insereix | Columna.

La nova fila s’inserirà a sobre de la fila corresponent a la cel·la activa. La nova

columna s’inserirà a l’esquerra de la columna de la cel·la activa.