Conèixer el tipus de dades

A les cel·les podeu introduir-hi diferents dades que LO_Calc interpretarà depenent del tipus que siguin:

  • Valors constants

Si escriviu en una cel·la un valor numèric, una data, text, etc.., només canviarà el contingut si editeu novament el contingut de la cel·la. Heu introduït un valor constant.

  • Fórmules i Funcions

Si el que inseriu és una funció, una fórmula o referències a altres cel·les, dóna resultats diferents depenent dels valors determinats prèviament a les cel·les que contenen els arguments de la fórmula.