Definir files i columnes

L’espai de treball del full de càlcul està dividit en files i columnes, que formen una graella amb les caselles o cel·les en les quals , com ja s’ha dit, s’han d’introduir les dades.

Les columnes s’anomenen amb lletres o combinacions de lletres (A,B,AC..) i les files amb nombres (1, 45, 760…).

La lletra de la columna més el nombre de la fila donen nom a una cel·la.

Podeu ampliar o reduir les mides si arrossegueu el marge de la capçalera de columna cap a la dreta o de la fila cap avall amb el punter del ratolí, que es transforma en una fletxa de dues punxes:

També podeu modificar diverses columnes o files a l´hora seleccionant-les prèviament. Quan arrossegueu el marge de la capçalera d’una columna o fila, totes les seleccionades prendran la mateixa mida.

També es poden ocultar files i columnes sense perdre cap dada si un cop heu seleccionat les files o columnes que voleu amagar arrossegueu el marge cap a l'esquerra fins a fer-les desaparèixer.

Per tornar a veure les files o columnes amagades, seleccioneu les files o columnes anterior i posterior a les amagades, i arrossegueu cap a la dreta els marges.