Definir un full de càlcul

Com heu vist, cada llibre conté diversos fulls de càlcul. En el full de càlcul actiu podeu introduir dades a les cel·les i fer diferents càlculs numèrics a partir d’aquestes, utilitzant les fórmules i funcions que teniu a l’abast.

A cada full del llibre correspon una Etiqueta que podeu veure a la part inferior de la pantalla. Podeu afegir nous fulls de càlcul, suprimir algun dels existents i també canviar el nom de les etiquetes corresponents.

L’etiqueta del full actiu és de color blanc. La resta, de color gris.

L’espai de treball està dividit en files i columnes, tal com s’explica en els següents capítols.