Afegir pistes d'àudio

El tractament de les pistes de treball dins de la finestra de la línia de temps a Openshot té un tractament idèntic per al cas de vídeo com per al cas d'àudio.

Per defecte, quan obrim el programa disposem de 5 pistes de treball. Només en el cas d'edicions de vídeo molt complexes necessitarem aquesta quantitat de pistes. En edicions que no requereixen de grans mitjans, amb dues pistes pot ser suficient.

La gestió del nombre de pistes a fer servir ve gestionat per la nostra intervenció. És a dir que podem regular al projecte el nombre de pistes que es volen en forma manual.

Per a poder editar el nombre de pistes, un cop obert el programa, anem a qualsevol de les pistes i , a l'esquerra del seu nom o nombre hi ha una fletxa que mira cap al terra. Fent clic damunt d'ella s'obrirà un menú que ens permetrà fer tota la gestió corresponent que cerquem

Afegir-ne, esborra o bloquejar la pista seran les principals accions que podrem portar a terme. També canviar-ne el lloc, per a delimitar a què podem fer servir cada una d'elles.

La gestió tant d'arxius d'àudio com de vídeo es portarà a terme de la mateixa forma. Independentment de la pista.