Efectes de vídeo

Openshot disposa d'algunes petites opcions, molt modestes, per a portar a terme algun efecte de vídeo, que podria ser complementat amb d'altra programari.

Per a aplicar alguns dels efectes que disposa caldrà que anem al seu menú i seleccionar la pestanya d'efectes a la finestra de Fitxers del projecte

Des d'aquesta finestra podrem arrossegar l'efecte a aplicar damunt del clip de la línia de temps que desitgem que sigui el destinatari. Veurem llavors que apareix una lletra o marca de color, significant que el clip té aplicat un efecte

Fent clic amb el botó dret damunt del clip a la línia de temps apareixerà un menú de dues opcions: podem esborrar l'efecte aplicat al clip, o bé podem fer aparèixer a la part esquerra de la pantalla un menú on podrem modelar o graduar algunes de les seves propietats, en funció de l'efecte seleccionat

Cada un dels efectes tindrà un resultat diferent en funció del que es cerqui realitzar, si bé el nombre de possibilitats és prou limitat.