Aplicar efectes de transició entre pistes de vídeo

Un cop tenim diferents clips de vídeo sobre una pista podem interactuar sobre els mateixos de forma bàsica:

 

1.- Canviant la seva durada, tallant contingut pel començament o el final.

Podem fer servir la barra liscadora per a moure'ns horitzontalment i veure el contingut del vídeo a la finestra de reproducció:

I, en cada un dels clips retallar la part que no volem, simplement ubicant el ratolí al final, o principi, del clip i arrossegant fins al punt desitjat quan apareix una fletxa doble de color blanca. El retall que fem no actuarà sobre el clip original al nostre disc dur, sinó que es tractarà de la simulació de retall en el projecte que estem realitzant. Es visualitzarà tan sols la proció de clip que determinem

2.- Intercalant transicions entre els clips

Normalment podem operar entre clip i clip dins de la línia de temps fent que passem d'un a l'altre en forma directa ( edició per tall). O bé que part d'un clip es solapi amb el següent.

Aquesta darrera forma de passar d'imatge a imatge, fent que desaparegui una i aparegui l'altra, gradualment, és el que es coneix com una transició. Podem treballar de dues maneres, aplicant dos tipus de transició diferent:

  • Fent que una imatge desaparegui gradualment mentre que a la vegada apareix la següent. És el mètode més senzill de treball. Un cop tinguem disposats a la línia de temps els dos clips a fer servir i volem que es solapin, els deixem preparats a la línia de temps:

  • I desplacem, per exemple ( podria ser en ordre invers ), el clip de la dreta cap a l'esquerra fins que aquest es solapi damunt del primer, creant un espai d'intersecció o solapament entre els dos clips. Aquest espai apareixerà de color blau. Quant més d'espai existeixi de solapament, més durarà la transició o els segons o fotogrames que duraran les dues imatges a la vegada. Mentre una anirà desapareixent, l'altra anirà cobrant força fins aparèixer completa en intensitat. Com sempre, podrem verificar el seu resultat a la finestra de visualització del resultat, o amb el lliscador de la línia de temps.

Sempre tenim la possibilitat de retocar, en qualsevol moment, les durades del clip i de la transició. Podem, igualment, seleccionar la transició fent clic amb el botó dret del ratolí, o bé fer clic a la fletxa superior de la transició i apareixeran unes opcions de retoc o supressió de la mateixa:

3.- Intercalant transicions predeterminades entre els clips

Disposem de diferents transicions a seleccionar del quadre principal, no només la descrita fins ara que produeix una gradació entre una imatge que se'n va i una que entra. Per a accedir a la pestanya de transicions podem fer clic a la finestra del projecte, on tenim ubicats els clips que farem servir i fem clic.

És imprescindible que ja tinguem feta una transición prèvia. És a dir, que dos clips estiguin "solapats" en una zona comú a la línia de temps. Serà només llavors quan podem arrosegar una de les transicions disponibles just damunt de la transició existent, la zona blava entre els dos clips. I ajustar les mides a les que ja existeixen. Serà llavors quan la transició prendrà la forma del tipus seleccionat: cercel dins de cercle, de dreta a esquerra, d'esquerra a dreta, etc. Podeu anar fent diferentes proves fins a saber la tipologia de transicions existents. És important remarcar el fet descrit: primer creem la transició solapant dos clips. I a continuació arroseguem una transició damunt de la que ja existeix. I així modificarem els valors inicials de la transició pels desitjats.

4.- Les eines de la finestra de la línia de temps

Segurament ja heu vist les eines que disposem damunt la línia de temps. fem una descripció breu de les seves utilitats.

  • Creu verda: serveix per a afegir una pista de vídeo més a la finestra. Amb les que ja existeixen veureu que són suficients per a qualsevol edició normal.
  • Imant vermell. Sempre s'ha de deixar, per defecte, aquest botó activat. Això provoca que els clips es vagin situant, al moure'ls, en forma automàtica al seu lloc exacte, sense que puguin haver forats en negre entre clips. En quant es manipulen els clips es veuen ràpidament els seus efectes, sembla que tinguin magnetisme els clips.
  • Tisores. A l'activar-la, el cursor adopta forma de cuter i realitza talls dns d'un clip. Serveix per a tallar en dues parts un clip qualsevol situat a la línia de temps. Un cop fem clic es trencarà en dos.
  • Marcador. Situem a la línia de temps el lliscador allà on es vulgui crear una "marca". A continuació fem clic al triangle de color verd, el marcador. Apareixerà a la línia de temps com una gota d'aigua a la part superior, un indicador puntual recordatori de qualsevol cosa.
  • Marcadors. Un cop creades diferents marques, podem moure'ns entre elles fent clic als mateixos.
  • Eina de zoom. Al damunt de la línia de temps existeixen a esquerra i dreta dos quadrats de color blanc. El de la dreta té un menys i el de l'esquerra un més. Serveixen per a ampliar la zona de treball de la línia de temps. L'eina resulta útil, per exemple, quan en un muntatge de 5 minuts volem tenir una visió global. O , en canvi, quan en una edició acurada de 3 segons volem tenir prou ampliació de la zona de treball per editar amb total precisió. Fent clic als quadrats ampliarem o reduirem la visió de la zona.