2.1- Captura de vídeo d’altres dispositius i fonts externes

El nom de captura de vídeo té el seu naixement dels temps de l'analògic, quan calia anar reproduint en el mitjà corresponent i , a la vegada, anar fent la captura digital a l'ordinador. El procés es portava a terme a través del port firewire,https://ca.wikipedia.org/wiki/FireWire si bé ja és un procés en desús. Bàsicament ja no treballarem sota el concepte de captura, sinó de traspàs de dades, donat que l'adquisició de les imatges ja es porta a terme en digital.

Les fonts de vídeo digital poden ser de diferents característiques. Bàsicament ens referirem a tres tipologies.  

A.- Fonts digitals

Començant per la més senzilla, un tipus són els arxius de càmera de vídeo digital que tenen el seu suport a partir de pastilles de memòria.

En ambdos casos l'únic que cal efectuar, com si es tractés d'un llàpis de memòria, és traspassar els arxius del dispositiu al disc dur, a través d'una connexió USB.

En el cas de targetes, cal posar la tergeta en un lector, que a la vegada estarà connectat per USB a l'ordinador:

3-010.jpg
 

Si és el cas de tractar-se de càmeres amb disc dur ( ja desaparegudes ), directament cal connectar la càmera a l'ordinador per USB i traspassar la informació entre els dos dispositius, igual que fem si connectem un llàpis de memòria USB

3-011.jpg

Un cop es tingui l'arxiu al disc dur , des del programa editor de vídeo, i, en qualsevol dels casos, només caldrà anar al programa corresponent i indicar en quina carpeta estan els clips de vídeo que es faran servir:

Sempre pot passar que es facin servir clips de vídeo que el programa editor de vídeo pugui no reconèixer, degut a que treballa en un format que l'ordinador no coneix. Caldrà estar atents sempre , si és el cas, de si a la caixa del dispositiu que tenim existeix un disc amb drivers que poden ser fonamentals per a que el vídeo sigui reconegut per l'ordinador. De formats de vídeo n'hi han centenars, i normalment cada fabricant treballa amb un de diferent.

B.- Fonts analògiques

Si encara disposem d'enregistraments en format analògic, actualment al mercat només diposem d'una tipologia de solució. Es tracta dels sintonitzadors de TDT per a ordinador, que disposen, en la majoria de models, de capturadores de vídeo analògiques com a funció. També ens podem dirigir a una casa comercial, però econòmicament, segur, pujarà força el pressupost. Està en desús.

Des de la càmera de vídeo , que pot variar molt en funció del model, pot haver un punt de sortida de vídeo, a través d'un sol connector, que necessita d'un cable específic suministrat i que té tres puntes de color en jacks RCA. Cada color correspon a un ús: groc és vídeo, i blanc-vermell és audio, en tots els casos.

3-013.jpg 

Un cop connectat aquest cable, o d'altre, a la càmera, cal fer arribar el senyal al "digitalitzador", que pot ser, com comentem, una sintonitzadora de TDT que tingui aquesta funció. És difícil ja trobar aquest tipus de "capturadora" de vídeo analògica.

3-014.jpg

I caldrà connectar aquest dispositiu per USB a l'ordinador i fer funcionar el mateix programa que subministra el fabricant per a capturar les imatges un cop fem "play" a la càmera de vídeo.

Donat que els procediments cada cop van més avançats, la captura de vídeo analògica cada cop és un procés més en desús i moltes de les vegades caldrà ja deixar aquest procés en mans de botigues professionals per a fer la digitalització, que és un procés que no resultarà gaire econòmic.

C.- Els dispositius mòbils

Possiblement serà el mètode de treball que més farem servir: enregistrar els clips de vídeo a través del telèfon mòbil ( o dispositius mòbils ) i fer arribar els clips a un ordinador.

Per a portar a terme el procediment podem actuar de dues formes: el traspàs de dades en forma directa o a través d'aplicacions.

 • Traspàs de dades. Si és el cas que tenim enregistrats diferents clips de vídeo al dispositiu mòbil i ens cal fer-los arribar a l'ordinador, cal que connectem el mòbil al pc a través del cable USB. La punta petita al mòbil i la gran a un port USB. Immediatament l'ordinador el detectarà i, a banda de posar-se en mode de càrrega de bateria, ens permetrà traspassar informació i accedir a la memòria principal del dispositiu, o bé a la seva targeta de memòria, si en disposem.
 • Si és el cas que al connectar no esdevé cap missatge, en ocasions a la pantalla del mòbil cal "donar permís" de connexió entre els dipositius a través d'un menú que se'ns mostra.( transferir fitxers a l'exemple inferior )

 • Sigui a la memòria principal del dispositiu o a la targeta de memòria , la carpeta on normalment s'acostumen a enregistrar els clips de vídeo en un sistema android sempre és la que té nom DCIM ( Digital Camera IMages ), tant en mòbils com en càmeres rèflex, per defecte. Si trobeu més carpetes dins, proveu amb la que diu camera.

 • Només caldrà copiar els clips de vídeo a fer servir i enganxar-los en una carpeta del nostre disc dur, per a agilitzar tot el procés d'edició.
 • Disposem, a la vegada, d'una segona forma, més rudimentària i menys directa, de traspàs de clips entre el mòbil i l'ordinador: a través d'aplicacions. No és un mètode aconsellable ( tret de clips curts o si no hi ha més remei ). El procés passa pel lliurament dels clips a través de programaris com correu electrònic, o bé google drive. En cap cas feu servir whatsapp, donat que re-comprimeix els clips de vídeo, reduint-los en qualitat. Qualsevol d'aquestes opcions comportarà, a més a més, un ús de wi-fi per a no gastar dades innecessàriament.

2.2.- Aplicacions d'edició de vídeo per a mòbils

Tot i no ser la finalitat d'aquestes ratlles l'edició de vídeo específicament per a dispositius mòbils, relatem uns programes d'edició que cada cop més es van obrint pas en aquest món. Ni són els únics ni necessàriament els més bons, però ens poden resoldre un problema en segons.

 • Adobe Premiere Clip. Un editor gratuït, de qualitat, sense marca d'aigua ( no deixa marca comercial ) i disponible per a Android i Apple. Una de les millors propostes. Un tutorial complet de com fer-lo servir el tenim a https://youtu.be/IFuLGjfbxzU
 • Magistro video editor
 • Quik
 • Kinemaster
 • Filmora go
 • Vivavideo
 • Flipagram