Exportació del projecte

Ja s'ha comentat que a mesura que anem treballant durant el projecte és convenient anar guardant-lo. El projecte és l'arxiu que guardarà totes les ocnfiguracions realitzades, canvis, edicions, talls, arxius sonors incorporats, etc.

Encara que es pugui veure el resultat parcial a través de la finestra de resultat , el clip no estarà creat. Caldrà passar a fer l'exportació final del clip. Allà es veurà el resultat en un sol clip.

El procés d'exportació , en funció de la dificultat del projecte i de la seva durada es portarà a terme de forma ràpida o bé tardarà uns minuts.

  • Passem a exportar el vídeo des de l'opció

  • El primer que hem de tenir present són les dues finestres de Perfil i Destinació, donat que seran les dues dades bàsiques que farem servir per a indicar les dades d'exportació. Aquestes es poden complicar tant com es vulgui interactuar amb els factors que intervenen en un clip de vídeo, des del punt de vista tècnic.

  • Quan exportem un clip que té com a destinació un repositori a la web ( youtube-vimeo), seleccionem un perfil de web i a continuació en l'opció de destinació podem seleccionar si serà en youtube o bé youtube HD.
  • Un vídeo en format HD té una mida en píxels de 1920 x 1080. Intentar exportar en aquesta mida un clip de vídeo que tingui una mida inferior ens proporcionarà resultats dolents. Sempre caldrà exportar el clip a la mateixa resolució del clip original

  • Sovint haurem vist els formats que apareixen a les seleccions. El format AVI ( audio i video entrellaçat ) és un dels formats més antics i més relacionat amb el sistema operatiu windows. Molt apte per a prou qualitat i poca compressió. El format MPG , amb les seves variants mpg-2 i mpg-4 ja disposa de prou compressió per a ser candidat en les nostres exportacions, sobretot el mpg-4, similar al format MOV de Apple. Una altra aposta segura és el H.264, còdec que funciona prou bé per a Youtube. Tant divx com xvid comparteixen característiques del mpg-4. Sempre serà millor començar per la tria de perfils.

  • També podrem seleccionar la pestanya de valors avançats. Possiblement cal que la reservem quan tinguem un coneixement exacte dels formats, perfils i elements que intervenen en la codificació de les exportacions dels clips