Desar efectes sonors en diferents formats

Audacity permet la exportació a diferents formats, tal com ja hem vist a diferents pràctiques. Podem donar un cop d'ull al quadre d'Arxiu/preferències, on s'accedeix al quadre de diàleg de preferències del programa, al qual es destaca:

A la pestanya de formats d'arxiu podem configurar paràmetres relacionats amb la importació i exportació d'arxius.

2-018.jpg
Amb la primera opció, els arxius importats poden canviar-se, moure's o eliminar de la carpeta original sense que afecti al projecte de Audacity després d' importar. Amb la segona opció, en canvi, el projecte de Audacity depèn dels arxius importats originals; qualsevol canvi en aquests afectarà al projecte en qüestió.

A la llista de Format descomprimit d'exportació seleccionem el format d' àudio descomprimit que s'utilitzarà per defecte en desar els arxius. Els formats més destacats són WAV, AU i AIFF. Hi ha diferents configuracions per a cada un d'aquests formats, en funció de la qualitat i la mida final que es desitgi.


Opcions d'exportació a OGG controla la qualitat dels arxius exportats de tipus Ogg Vorbis, un format d'arxiu comprimit, similar al MP3, però lliure de patents i costos de llicència.

Opcions d'exportació a MP3 controla la qualitat dels arxius exportats de tipus MP3. Perquè estigui activa aquesta secció, s'ha d'indicar a Audacity la llibreria externa que codifica MP3.