Emprar opcions avançades de l’equalitzador

En aquesta pràctica reproduireu el recorregut que fa el protagonista d'una història una mica intrigant. Intentareu crear una atmosfera de misteri a través de paraules, efectes, música adequada a la situació i silenci.

El recorregut és poc habitual, fins i tot, el podríeu qualificar de surrealista. El vostre protagonista sortirà d'un espectacle i s'equivocarà de porta i farà un recorregut on haurà d'anar obrint una porta darrere l'altra. S'ha equivocat i no sap què li espera darrere de cada porta. Es trobarà amb un passadís molt llarg, una cambra plena d'instruments científics que fan bombolles, una habitació amb la finestra oberta orientada al mar, una altra habitació amb un nadó plorant i, per fi, una darrera habitació amb gent rient.

En la primera fase elaborareu la història només amb efectes i música. En la segona, enregistrareu la vostra veu per completar la història.

 • Creeu una carpeta per fer aquesta pràctica. Descomprimiu-hi els arxius necessaris per fer la pràctica. Baixeu aquest arxiu.
 • Obriu l'Audacity. Obriu, un darrera l'altres, els arxius OGG, amb el menú Projecte | Importa àudio


 • Aneu silenciant tots els sons excepte un per escoltar-los , o bé utiltzeu el procediment invers .
 • Creeu tres pistes noves d'àudio mono per fer el muntatge


 • Doneu nom a les tres pistes: passos i porta, música, habitacions


 • Inseriu un silenci en cadascuna de les tres noves pistes. Cliqueu damunt la pista per seleccionar-la, situeu el capçal de reproducció a l'inici de cada pista i cliqueu al menú Genera | Silenci


 • Inicieu el muntatge situant a l'inici de la pista habitacions el so aplaudiment
 • Seleccioneu tot l'espectre del so aplaudiment
 • Copieu-lo al porta-retalls amb el menú Edita | Copia
 • Cliqueu a l'inici de la pista habitacions
 • Enganxeu-hi el so aplaudiment amb el menú Edita | Enganxa


 • Comproveu, silenciant totes les pistes excepte habitacions, que heu copiat correctament el so. Quan us hàgiu assegurat que és així, elimineu la pista aplaudiment


 • Deseu el projecte a la vostra carpeta amb el nom viatge.aup. És recomanable, en sessions llargues com la d'aquesta pràctica, desar el projecte. Els fitxers AUP només prenen referències de quins sons s'integren en el projecte i de quina manera; no són un so en si i, per tant, només poden ser interpretats per l'Audacity. No podreu reproduir un AUP amb el Real Player, per exemple
 • Deseu, a partir d'ara i per precaució, el projecte cada vegada que suprimiu una nova pista, tal com heu fet amb habitacions, i cada vegada que acabeu de sonoritzar una de les habitacions


 • Seleccioneu i copieu al porta-retalls el so porta
 • Enganxeu-lo al final del so passos, de manera que us quedi un so passos que contingui, en la seva part final, el so de la porta que s'obre, grinyola i es tanca. Uns 21", aproximadament
 • Elimineu la pista porta i deseu el projecte


 • Seleccioneu i copieu tot el so passos
 • Enganxeu-lo al començament de la pista passos i porta; situeu-vos al final del so que heu enganxat i torneu-lo a enganxar
 • Repetiu l'operació fins haver obtingut sis còpies del so dels passos i la porta, enganxades una darrera l'altra
 • Seleccioneu i elimineu el silenci final
 • Elimineu la pista passos


 • Si silencieu totes les pistes excepte passos i porta i habitacions, sentireu uns passos i un ambient d'apludiments al mateix nivell. Ambdós efectes s'acabaran, s'obrirà una porta i continuaran els passos
 • Poseu una música de misteri. Seleccioneu l'espectre de la pista misteri. Copieu-la a partir del segon 9 a la pista música. Elimineu la pista misteri
 • Feu efectes de fàding a les pistes passos i porta, música i habitacions.A les pistes passos i porta i música, un fading d'inici. A la pista habitacions, un fàdig final.
 • Per fer el fàding a la pista passos i porta: seleccioneu l'espectre del primer grup de passos (13 segons) i cliqueu al menú Efecte | Fàding d'inici
 • A la pista musica, seleccioneu l'espectre dels 5 segons de música i cliqueu al menú Efecte | Fàding d'inici
 • A la pista habitacions, seleccioneu l'espectre sonor dels aplaudiments i cliqueu al menú Efecte | Fàding final
 • Contrasteu el vostre resultat


 • A la segona habitació no hi ha res. És un passadís molt llarg on tot retruny. Per recrear aquesta sensació, seleccioneu el segon grup de passos i apliqueu-hi l'efecte Freeverb2 amb el menú Efecte | Freeverb2


 • Aplicat l'efecte, copieu el so de la pista música. Enganxeu-lo a la mateixa pista, vigilant que acabi mig segon després del moment en què s'acaba el so dels passos. Contrasteu el resultat .
 • Continueu endavant. Representareu que el vostre protagonista travessa l'habitació corrents
 • Seleccioneu l'episodi següent de passos, entre el primer i el darrer pas


 • Apliqueu-hi un efecte d'acceleració amb el menú Efecte | Canvia el temps. Més endavant acabareu d'omplir aquest espai amb un efecte creat amb la pròpia veu
 • Copieu el so de la pista música. Enganxeu-lo a la mateixa pista, vigilant que acabi mig segon després del moment en què s'acaba el so dels passos


 • Ompliu de so la quarta habitació
 • Copieu el so de la pista gavines i enganxeu-la a la pista habitacions
 • Elimineu la pista gavines
 • Haureu de generar un espai de silenci de més a més per fer-la coindidir amb l'inici del soroll de la porta que s'obre. Recordeu que heu de seleccionar un temps equivalent al temps de silenci que voleu crear i clicar al menú Genera | Silenci.
 • No copieu, en aquesta ocasió, l'efecte musical. Contrasteu el vostre resultat


 • El protagonista ha entrat a una altra habitació. Copieu el so de la pista bombolles a la pista habitacions i feu coincidir-ne l'acabament amb l'inici de la porta que s'obre. Haureu de generar un silenci. Elimineu la pista bombolles
 • Situeu una còpia de la música de misteri a la pista música coincidint amb l'acabament del so bombolles que acabeu d'enganxar. També haureu de generar un silenci.


 • Següent habitació. Copieu el so de la pista nadó a la pista habitacions i feu coincidir-ne l'acabament amb el dels passos. Elimineu la pista nadó
 • Creeu un efecte de fàding final a tot el so del nadó plorant. Situeu una còpia de la música que acabi al mateix temps que els passos i el so del nadó


 • Copieu l'efecte d'obrir la porta de la pista passos i porta. Enganxeu-lo al final de la mateixa pista, just tres segons després que s'acabi el so del nadó plorant
 • Copieu l'espectre de la pista riure. Situeu-lo a la pista habitacions, just després del so d'obrir la porta. Tanqueu la pista riure

- Creeu-li un efecte de fàding d'inici

- Elimineu els silencis sobrants que s'allarguin més enllà del darrer so de la pista habitacions, si n'hi ha

 • El resultat hauria de ser semblant al de la imatge inferior
 • Exporteu el vostre muntatge