Emprar efectes de transició de so

Les figures del muntatge es generen a la taula de mescles, si bé en ocasions també es poden produir al propi estudi. Es poden combinar entre elles. Són aquestes:

Fàding d'inici: el so apareix gradualment del punt 0 fins al primer pla.

Fàding final: desaparició progressiva del so des del primer pla fins al punt 0.

Fosa: en el moment en què està a punt de desaparèixer un so, emergeix l'altre, i es produeix un breu silenci.

Fosa encadenada: tot el que està sonant en primer pla descendeix progressivament fins al punt 0 i, simultàniament, altres sons emergeixen des del punt 0 fins al primer pla.

Encadenat: consisteix a enllaçar els sons un darrera l'altre, però sempre en el mateix pla.

 

Practiquem la fosa encadenada entre pistes

 • Obriu figures1.mp3 amb l'Audacity. Escolteu el fitxer de so.
 • Obriu figures2.mp3 amb el menú Projecte | Importa àudio
 • Silencieu el primer so i escolteu el segon. Comproveu que es tracta dels fragments inicials de les bandes sonores de dues pel·lícules. Les utilitzareu per practicar amb les figures del muntatge.


 • Noteu que el segon fitxer de so s'inicia de manera brusca
 • Deixeu el primer so en silenci.
 • Seleccioneu aproximadament els dos primers segons del segon so. Obriu el menú Efecte | Fàding d'inici. Comproveu el canvi que ha experimentat el so.


 • Comproveu que l'acabament de la peça també és brusc. Seleccioneu els dos darrers segons i apliqueu-hi una fosa amb el menú Efecte | Fàding final.


 • Comproveu, en l'espectre de so que teniu en silenci, que el seu acabament també és brusc, mentre que l'inici és progessiu. Apliqueu-hi, doncs, un efecte de fàding final
 • Comproveu que podeu aplicar l'efecte malgrat que la pista romangui en silenci. No traieu la selecció del fàding final de la pista superior

 

 • Traieu el silenci de la pista superior. Desplaceu el començament de la pista inferior amb l'eina de desplaçament en el temps fins l'inici de la selecció de la pista superior.


 • Traieu ara la selecció de la primera pista. Situeu el capçal de reproducció a l'inici i reproduïu el so.
 • Noteu que heu fet una fosa encadenada entre els dos sons, i que el començament i l'acabament del nou so són progressius