Tria del format adequat en imatges

Actualment existeixen multitud de formats d'imatges, alguns comprimits i d'altres sense. A continuació us donem unes recomanacions de l'ús de cada tipus de fitxer.

Format GIF (Graphic Interchange Format)

Aquest format, es fa servir sobretot per a la web. Donat que només suporta fins a 256 colors, és ideal per a imatges petites i de fons transparent, com ara icones. Mai el farem servir per a fotografies. A més, és l'únic format que admet animacions de manera molt senzilla. Uns exemples d'imatges típiques en format GIF poden ser:

Format JPG o JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Aquest format és el més estès per a la web, sobretot per a fotografies. Suporta fins a 16,7 milions de colors. El seu algoritme de compressió elimina informació, amb la qual cosa com més el comprimim, més pèrdua hi ha. Si es vol desar una foto per a una posterior edició, és millor fer-ho en un format sense pèrdua.

Format PNG (Portable Network Graphics)

Format basat en un algoritme sense pèrdua. Va ser creat per a suplir les deficiències del format GIF. També està indicat per a webs, però tenint en compte que pesarà més que el format JPG, amb la qual cosa, la velocitat de càrrega de la web es veurà afectada. A diferència del JPG, el PNG sí que suporta fons transparent. També és una bona opció per emmagatzematge d'imatges, les quals volem editar sense pèrdua de qualitat.

Format TIFF i RAW

Aquests formats estan indicats per a fotografies d'alta qualitat. És intercanviable entre plataformes, tant en windows, linux com en macOSX. En contrapartida, i malgrat ser un format amb compressío sense pèrdua, el pes dels fitxers és molt gran, i no és gaire pràctic.

Format RAW

És un format en "cru", la imatge és tal com ha estat captada pel sensor digital de les càmeres professionals de fotos. Aquest format no té compressió. Els seus fitxers son enormes, però son les més indicades per a una posterior edició mitjançant un programa de tractament d'imatges. Els professionals de la fotografia sempre fan servir aquest format, ja que al fer un post-processat de la fotografia, s'obtenen millors resultats. A continuació podeu veure una imatge abans i després de l'edició:

Formats vectorials (SVG)

Aquest format és genèric, i el podem trobar en diferents formats, essent el més universal el format SVG. Aquest format es fa servir sobretot per crear logotips, pancartes, i tot tipus de treballs que cal imprimir en grans formats. Els dibuixos (no és apte per a fotografies) no estan desats com un mapa de bits, sinó que inclou instruccions i informació dels objectes geomètrics que el composen, de manera que si es volen fer més grans, es fa mitjançant ampliacions d'aquests objectes, i no fent un zoom sobre el dibuix. En aquest detall es pot veure una ampliació:

Un programa molt conegut i gratuït per crear aquest tipus d'imatges és el inkscape.