Treballar amb capes

El treball per capes suposa un dels passos més importants en el treball dels entorns gràfics. Cada capa és una superfície independent de les altres sobre la qual podrem treballar. Aquesta independència ens permetrà moure i ordenar els elements que confegiran les composicions, podent, en tot moment, desplaçar lateralment i ordenar verticalment cadascun dels elements (capes). De la comprensió i facilitat d'ús d'aquest apartat dependrà, en bona mida, la qualitat i creativitat dels vostres treballs.

Per fer el símil més fàcil de comprendre direm que una capa és un acetat transparent sobre el qual hi ha un dibuix o una foto. Cada nova capa serà un nou acetat amb nous elements. Si superposem tots els acetats -totes les capes - podrem veure el resultat conjunt de totes les figures.


Aquests acetats - capes - podrem moure'ls lateralment per tal de desplaçar les figures dins del pla o podrem ordenar-les aleatòriament de dalt a baix per tal que la imatge desitjada es vegi en primer pla i al darrere la del segon, i … Quan el resultat conjunt sigui de la nostra satisfacció fusionarem o aplanarem les capes i el resultat serà un sol grafisme.

Quins avantatges té el treball per capes?

Primer de tot cal dir que aquestes imatges no haguessin estat possibles sense les capes. El treball per capes fa que es pugui actuar de forma independent en cada capa per tal d'ajustar la dimensió, el color i la posició dels elements de la capa. Quan el conjunt està format cal ajustar els elements per equilibrar-lo. Fàcilment es pot seleccionar una capa i fer els ajustos de darrera hora per donar la gràcia definitiva al conjunt.

Quines dificultats té el treball per capes?

No resulta difícil, tot i que de bon principi el fet de treballar sobre superfícies transparents ens descol·loca i dificulta una mica el treball. Abans de poder actuar sobre una capa, l'haurem de seleccionar o “activar” per tal de poder-hi actuar. Serà fonamental establir contacte amb l'eina corresponent.

El menú i la paleta de capes

Hi ha dues maneres d'incidir i treballar sobre les capes: a través del menú capes o des de la paleta de capes:

Gairebé sempre treballarem sobre la PALETA DE CAPES, des d'allí: 1.- Seleccionarem la capa sobre la qual volem treballar Només cal que des de la paleta seleccioneu la capa. 2.- Esborrarem la capa si no ens satisfà. Des del menú del botó dret trieu l´opció “Suprimeix”. 3.- Organitzarem les capes: a sobre … a sota … Seleccioneu la capa i arrossegueu-la cap a dalt o cap a baix. La de sota es el fons i les altres es van superposant de baix cap a dalt. 4.- Les podem fer visibles o invisibles per treballar millor. Seleccioneu la capa i activeu o desactiveu l'ull.

00-17-01.jpg
Les eines

Per treballar: dimensionar, moure, deformar, pintar, seleccionar …sobre cada capa farem servir les eines del quadre d'eines principal. Malgrat que fem servir poques eines per a les tasques més habituals valdria la pena que dediquéssiu un temps a experimentar les possibilitats de cadascuna.

Assenyalem les més importants:

00-17-02.jpg
La selecció i el llindar

Les eines de selecció són les més importants perquè són les que ens permetran una creativitat més gran: haurem de seleccionar si volem retallar una imatge, si volem posar una part d'una imatge sobre una altra … En molts cassos.

Les eines de selecció rectangular i circular - les més habituals són les més senzilles. Només cal triar i seleccionar la part que volem , copiar i anar-la a enganxar on volem.

L'eina de selecció de llaç ens permetrà fer seleccions de figures irregulars. Aquesta eina extraordinària permet fer seleccions a mà alçada o punt a punt(anomenades poligonals). Cada cop que cliqueu, mentre feu una selecció, es fixa un punt a partir del qual continua la selecció.

00-17-03.jpg
Aquesta forma de seleccionar permet ajustar la selecció amb una exactitud extraordinària.

00-17-04.jpg 00-17-06.jpg

Seleccionar amb la vareta màgica.

La vareta màgica 00-17-07.jpg

actua seleccionant el color d'una zona determinada. Si una zona es troba aillada, malgrat tenir el mateix color, no se seleccionarà. Aquesta és la diferència de fer la selecció per colors.

00-17-08.jpg
Si al voltant de l'objecte que volem seleccionar hi ha àrees de tonalitats clarament diferenciades la vareta pot seleccionar les àrees una a una. Es tracta de fer seleccions acumulades. Si es manté apretada la tecla “majúscules” les seleccions es van sumant. Es pot anar sumant fins a obtenir una selecció satisfactòria.

00-17-05.jpg
El llindar

El llindar marca la puresa del color que volem seleccionar. Els colors tenen tonalitats properes que el llindar pot seleccionar a voluntat.

Quan seleccionen l'eina vareta màgica o la selecció per color a la part de sota on hi ha les característiques de les eines, s'activa el llindar. A més llindar, més selecció.

00-17-09.jpg