Crear objectes gràfics per a aplicacions interactives

L'utilització gràfica d'objectes per a posteriors utilitzacions és una disciplina que comporta temps i un caràcter molt tafaner per saber veure elements que poden ser-nos d'interés per a les nostres finalitats.

Farem una mostra senzilla de com el Gimp pot ajudar-nos en la composició d'elements als que podrem dotar , dins d'altres programaris per a la web, d'interactivitat. Solament mostrarem aquí un objecte gràfic senzill.

Realitzarem una capçalera. Obrim el GIMP i creem una imatge nova amb el menú Fitxer / Nou, amb les dimensions 500 x 50, i la desem amb el nom titol.xcf.Seleccionem l'eina Ploma de tinta per fer una línia gruixuda d'un cantó a l'altre de la imatge.A la finestra de les Opcions de l'eina indiquem els paràmetres de la imatge inferior.


Després situem el cursor del ratolí en un punt intermedi del cantó esquerre de la imatge, concretament, al 0,25 Fem un clic de ratolí i tot seguit desplaçem el cursor a l'altre costat de la imatge.

Sense prèmer altre cop encara per res el ratolí, premem la tecla de majúscules (Shift). Això ha fet aparèixer una línia que connecta el primer punt amb el final.

Movem ara el ratolí fins que la línia quedi completament horitzontal i llavors, sense deixar de prémer la tecla de majúscules, cliquem amb el botó esquerre per dibuixar la línia. Automàticament aquesta ha quedat traçada amb les característiques que havíem posat en triar l'eina.

La línia queda perfectament horitzontal a les coordenades 499,25


Incorporem el nom de la secció del diari: "Tot l'esport". Per fer-ho, seleccionem el vermell a la paleta de colors com a color de primer pla


Amb la mateixa eina seleccionada, canvieu la Mida a 10


Movem ara el cursor damunt la línia negra fins que l'indicador de posició ha mostrat el punt 150,25; després cliquem amb el botó esquerre.

Seguiu el procediment anterior fins a completar una línia que acabi a la coordenada 350,25


Seleccionem el blau com a color de primer pla per fer el títol de la secció

Amb l'eina de text teclegem el text "TOT L'ESPORT", i ajustem el tipus de lletra, mida, color i justificació al menú Fitxer / Diàlegs / Opcions de l'eina, i movent, finalment, el text amb les tecles de fletxa del teclat. Per últim, fem dos textos més per complementar el títol amb altres informacions: pàgina, data, nom de la publicació..