Conversió entre formats gràfics

Pràctiques

  • Pràctica 1: Definir els tipus de format gràfic
  • Pràctica 2: Definir les extensions dels fitxers gràfics
  • Pràctica 3: Definir els perfils de color RGB i CMYK
  • Pràctica 4: Canviar de format TIFF a format JPEG
  • Pràctica 5: Canviar de format RAW a format JPEG
  • Pràctica 6: Tria de la resolució segons l'ús que es farà de la imatge