5.6.- Afegir so, imatges i vídeo a un projecte

Projecte d'àudio

Per crear un disc d'àudio podem seleccionar prèviament quin format volem: o bé un CD audio o bé un disc amb cançons amb mp3. El CD audio es pot llegir en tots els lectors de CD audio, així com en els ordinadors. Un disc amb cançons en mp3 només es pot escoltar en ordinadors i lectors de mp3 que tinguin aquesta funcionalitat.

També és possible des del Nero afegir pistes en format mp3 per crear un CD audio, atès que ell mateix farà la transcodificació per tal que quedin enregistrades correctament.

També caldrà tenir present que la durada de les pistes no podrà ser superior a 70-80 minuts, que és el temps màxim, en minuts, que cap en un CD audio.

Un CD audio no és possible d'enregistrar en un DVD.

Projecte de vídeo

La creació d'un projecte de vídeo té moltes similituds a un projecte d'àudio. La diferència és que tractarem amb fitxers de vídeo en lloc d'àudio.

Quant a la part del disc, ja pràcticament no es fan servir CD amb vídeo, que tenien el nom de VCD. Ja només s'acostumen a crear amb discs DVD.

Projectes ISO

Una altra de les opcions que tenim és la de crear un arxiu idèntic a l'original del disc, però en format d'arxiu amb extensió ISO, que tindrà tota l´estructura original del disc. Ve a ser-ne una còpia de seguretat. És útil si volem copiar un DVD amb continguts formatius com, per exemple, una enciclopèdia organitzats com calgui. Els projectes ISO es poden enregistrar en un CD o en un DVD. En funció del programa que fem servir també poden tenir l´extensió *.cue, *bin o *iso.

Un cop tenim el projecte, el procés d'enregistrament passa per seleccionar l'arxiu per "cremar-lo" al disc, triant la velocitat d'enregistrament.