5.5.- Identificar els diferents tipus de projectes

Abans de crear un projecte o de portar a terme una operació amb gravadores de discos cal tenir ben clar quina tipologia d'operació volem portar a terme.

Bàsicament podrem:

  
   * Crear un CD/ DVD de dades
   * Crear un CD- Audio
   * Crear una còpia d'un CD/DVD, idèntica
   * Crear una imatge d'un CD/DVD, en un arxiu amb extensió ISO
   * Crear un DVD- vídeo

Aquesta tipologia de dades és la que farà que seleccionem o bé un CD o bé un DVD. Els CD normals poden tenir fins a 700 MB de dades, mentre que els DVD fins a 4,7 GB de dades, unes 6 vegades més.

Els Blue Ray de darrera fornada, prou cars encara, tenen capacitat fins a 25 ó 50 gigues.

Cada tipologia de projecte i cada tipologia de disc conformen prous projectes per pensar abans de portar a terme l´operació.