5.4.-Crear un projecte per desar CDs i DVDs

Els programes d'enregistrament ofereixen diferents tipus de funcionalitats, en funció de la seva sofisticació. La majoria permeten anar afegint diferent tipologia de dades arrossegant els elements amb el ratolí.

En primer lloc, abans de passar a crear un projecte, introduirem el disc en blanc dins de la gravadora.

Anem a crear un projecte d'enregistrament de dades amb el Nero Free:

- Executarem el programa

00-52-01.jpg

- Posarem a la gravadora un disc en blanc, de tipus CD

- Fem clic a:

00-54-01.jpg

- I afegirem ara els arxius de dades que creiem necessari, tot fent clic a:

00-54-02.jpg

- Aneu afegint diferent tipolgia de dades ( música, documents, etc ). Observareu que es poden anar afegint dades i que la barra verda anirà progressant fins al límit màxim de capacitat del CD, 700 MB:

00-54-03.jpg

- Quan tinguem els arxius seleccionats només caldrà fer clic a

00-54-04.jpg

El procés començarà la tasca de gravació. Tan bon punt acabi, el programa ens indicarà que el CD ha estat enregistrat.

- En programes més complets, de pagament, és permés enregistrar el projecte per poder-lo executar més endavant, tot i que , normalment, és un procés que s'acostuma a engegar i acabar d'una sola vegada, i es realitza tot seguit.

Amb el programa X-CD-roast el procés és molt similar.