5.3.- Identificar les eines específiques del programari

El programa Nero Free permet fer dos tipus d'accions bàsiques: crear un CD/DVD de dades i duplicar un CD/DVD.

Ambdues utilitats poden trobar-se a la part esquerra del programa:

00-53-01.jpg

Amb el programa x-cd-roast podem trobar les eines específiques per crear un CD/DVD a la part esquerra del programa.

00-53-02.jpg

Si fem servir la versió comercial de Nero, amb les funcionalitats completes, obtindrem la plena totalitat de les seves capacitats. Quan s'executa el programa es poden triar les tasques a fer o bé des del menú textual o bé des de les icones :

00-53-03.jpg

  • Creació de CD/DVD de dades
  • Creació d'un CD/DVD de música ( CD-audio o mp3 )
  • Creació d'un DVD de vídeo
  • Creació d'una còpia de seguretat o duplicat