5.1.- Identificar el maquinari necessari per crear un CD o DVD Un dels programes més utilitzats en la gravació de CD/DVD és el NERO, programa privat de pagament que també té una versió gratuïta amb les funcionalitats bàsiques. És un dels més utilitzats ja que moltes gravadores de CD/DVD incorporen una versió reduïda d’aquest programa. NERO, ofereix alguns avantatges respecte al software gratuït que proporciona Windows XP com són: * Duplicació directa de CD/DVD * Gravació d’imatges ISO ( còpia exacta d'un original ) * Formateig complert de CD-RW * Gravació de DVD Bàsicament necessitem 3 elements per a la creació de qualsevol format d'enregistrament: 1- L'element o elements a copiar/crear És el conjunt de dades que volem enregistrar en un suport físic, com pot ser un CD i/o un DVD. Cada vegada més ,es fa necessari portar dades , de qualsevol mena, entre ordinadors o persones. El métode més habitual a fer servir es tracta el llapis de memòria per USB, però no sempre és necessari. Necessitarem, tard o d'hora, crear un CD o un DVD amb dades sensibles, que necessiten ser enregistrades en un suport físic. 2- El programa que ens ajudi a copiar les dades Parlem bàsicament de dos programaris que ens ajudaran a portar a terme els enregistraments. Nero, com a programa de pagament i x-cd-roast com a programari lliure. 3- El suport físic on enregistrar-los ( Cd o DVD en blanc ) 00-51-01.jpg El color és l'única diferència externa que ens permetrà diferenciar un disc CD d'un DVD. El preu serà també un factor diferenciador. Tret d'aquests dos paràmetres, a nivell visual no existeixen més diferències. 4- La gravadora de DVD**

Es tracta del darrer element imprescindible. Totes les màquines acostumen a ser enregistradores de DVD, atès que poden enregistrar CD i també DVD. Si és a la inversa, si disposem d'enregistradora de CD no prodrem enregistrar DVD. EL darrer format, tant de disc com d'enregistradora , que és al mercat és el Blue Ray, que té un format propi en ambdós casos.

00-51-02.jpg