Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

  • Mòdul 1: Introducció al tractament d'imatges
  • Mòdul 2: Captació d'imatges
  • Mòdul 3: Introducció als fitxers sonors
  • Mòdul 4 : Introducció als fitxers de vídeo
  • Mòdul 5 : Introducció al programari per a la creació de CDs i DVDs

Autoria

  • Jordi Poveda i Yago
  • Raül Fernández (actualització novembre 2015)