Seleccionar i filtrar registres

En una combinació de correu generalment estarem interessats en preparar una carta per a cada un dels integrants de la base de dades però, en algunes ocasions, ens pot interessar no fer-les totes sinó poder seleccionar un grup concret de registres de la base de dades. Això ho aconseguirem amb els filtres.

Al quadre de diàleg de combinació, en l'apartat 3, inseriu un bloc d'adreça cliqueu el botó Selecciona una llista d'adreces diferent

En aquest quadre és on podem clicar al botó Filtre

En el diàleg del filtre podem seleccionar: Nom del camp, Condició i Valor que volem que tingui el filtre i clicant a D'acord el filtre quedarà actiu fins que l'eliminem.

Al filtre podem utilitzar els operadors I i O que permeten fer el filtratge amb més d'una condició.