Combinar correu

En el següent quadre de diàleg és pot escriure la carta (si s'ha començat amb un document en blanc) o bé es pot aprofitar per fer els últims retocs (si ja tenim la carta feta).

Per fer-ho, fem clic al botó Edita el document. Ens apareixerà el document per fer els canvis oportuns i una petita finestra amb el botó Torna a l'auxiliar de combinació de correu, on farem clic quan hàgim acabat la carta.

Hem tornat a l'auxiliar. Fem clic al botó Següent. El següent quadre de diàleg ens permet modificar individualment una carta. Imaginem que a tots els clients els enviem la mateixa carta, però a un individualment li volem afegir un comentari. Això ho podem fer fent un clic al botó Edita un document individualment.

Ens apareixerà un document amb totes les cartes, on cercarem el client concret i li afegirem els canvis que calgui.

Si no cal, fem clic al botó Següent. I ens apareixerà el darrer quadre de diàleg amb 4 opcions:

  • Desa el document inicial per desar la carta original.
  • Desa el document combinat per desar el nou document que s'ha creat amb les cartes combinades. Ens permet desar-les totes juntes en un document o cadascuna en un document individual.
  • Imprimeix el document combinat per imprimir les cartes, algunes o totes.
  • Envia el document combinat com un correu electrònic