Crear models de carta

En el següent quadre de diàleg veurem seleccionada la base de dades adreces. Fem clic a D'acord per continuar amb la carta. Si volem fer canvis en les dades podem fer clic al botó Edita i així tornar a la base de dades.

Hem tornat al quadre de diàleg on estàvem abans de seleccionar la font de dades. Ara seleccionarem el bloc d'adreça (com apareixerà en la carta l'adreça dels nostres clients). En el punt 2 fem clic al botó Més.

Aquest quadre de diàleg ens ofereix diversos blocs d'adreces. Seleccionem el que més s'adapti al que volem. Seleccionem el primer i amb el botó Edita el modificarem per tal que sigui exactament el que volem.

Amb les fletxes afegim o traiem camps. Feu que quedi com el de la imatge. Per acabar, feu clic a D'acord. I en el següent quadre de diàleg, D'acord una altra vegada.

Si algun camp no coincideix amb la base de dades podem ajustar-lo clicant al botó Fes coincidir els camps.

Tornem al mateix quadre de diàleg d'abans. En la part inferior podem veure una previsualització, i amb les fletxes avançar per anar veient tots els clients. Una vegada confirmat que tot està bé, fem clic a Següent per continuar.

En el següent quadre de diàleg crearem la salutació. En creareu una per als homes i una altra per a les dones. "Writer" sabrà quan utilizar-ne una o l'altra en funció del contingut del camp Sexe.

En algunes versions hi ha salutacions predefinides que es poden utilitzar i personalitzar.

Per tal que la salutació sigui la que nosaltres volem, fem clic al botó Nova (primer en Femenina i després en masculina). En el diàleg arrossegarem Salutació al quadre 1. Una vegada arrossegat, seleccionem <Salutació> i en el quadre 2 escrivim "Benvolguda Sra. " (amb un espai al final del text). A continuació arrosseguem el camp Nom al quadre 1. Per acabar, fem clic a D'acord. Fem el mateix per als homes.

Ara omplirem el camp de la llista d'adreces que indica una destinatària femenina: en Nom de camp seleccionarem Sexe i en Valor de camp escriurem Dona. Així en el moment de fer les cartes, la salutació serà diferent per als homes i per a les dones.

Finalment, també hi ha una salutació general per als casos en què el camp Sexe sigui buit. Per exemple, un Benvolguts,. Per acabar el tema de les salutacions, fem un clic a Següent.