Definir l’origen de les dades

  • En el quadre de diàleg següent, fem clic al botó Selecciona la llista d'adreces.

  • En el diàleg següent, com que no tenim cap font de dades, fem clic al botó Crea per crear-ne una de nova.

Si ja tenim una o diverses fonts de dades registrades, aquí podem seleccionar-la.

Ara podríem introduir les dades dels registres o, si cal, abans de començar amb la introducció, podem personalitzar la base de dades perquè encaixi amb les nostres necessitats.