Personalitzar el teclat

Personalitzar l'"OpenOffice.org"

A través de la funció Eines | Personalitza, es pot personalitzar el teclat:

Utilització eficaç del teclat

Hi ha un seguit de tecles que permeten realitzar tasques d'ús freqüent de manera ràpida, per exemple, per cercar Ajuda només cal prémer la tecla F1 i apareixerà l'Ajuda de l'"OpenOffice.org".

Si exceptuem les diferents tecles del teclat que permeten realitzar accions concretes en ser activades (tabulador, canvi, …), cal assenyalar dos grups de tecles que realitzen tasques concretes:

  • Tecles que realitzen una funció en ser activades.

Alguns exemples: F1 - Ajuda F2 - Fórmula F7 - Ortografia i gramàtica

  • Grups de tecles que realitzen funcions en ser activades conjuntament.

Alguns exemples: Ctrl+C - Copiar Ctrl+X - Tallar Ctrl+V - Enganxar Ctrl+Z - Desfer

No és gaire recomanable aprendre totes les combinacions de tecles, però sí que ho és posar certa atenció a les combinacions d'ús més freqüent.

Assignar tecles de mètode abreujat a una ordre o acció

Podeu assignar tecles de mètode abreujat a diferents ordres o accions que utilitzeu amb freqüència, de manera que siguin fàcilment accessibles.

Procediment:

  1. En el menú Eines, feu clic a Personalitzar.
  2. Seleccioneu la pestanya "Barras de herramientas".
  3. Feu clic en Teclat.
  4. En el quadre Tecles de drecera, escolliu la tecla o combinació de tecles que voleu fer servir.
  5. Feu clic a Modifica. Podeu escollir que aquesta modificació només s'apliqui al "Writer" o a tot l'"OpenOffice.org".

En cas de voler recuperar la funcionalitat normal que tenia la tecla o combinació de tecles podeu escollir-la al quadre Tecles de drecera i cliqueu al botó Reinicialitza

Amb els botons Desa i Carrega podeu fer una exportació i importació, respectivament, de com teniu la personalització de les Tecles de drecera.