Canviar opcions de desament automàtic


Per crear un fitxer de còpia de seguretat cada cop que deseu un document:
1.Trieu Eines - Opcions - Carrega/desa - General.
2.Activeu Fes sempre una còpia de seguretat.

Si l'opció Fes sempre una còpia de seguretat està seleccionada, la versió anterior del fitxer es desa al directori de còpia de seguretat sempre que deseu la versió actual del fitxer.

Podeu canviar el directori de còpia de seguretat si trieu Eines - Opcions - OpenOffice.org - Camins i, seguidament, canvieu el camí Còpies de seguretat al diàleg.
La còpia de seguretat té el mateix nom que el document, però l'extensió és .BAK. Si la carpeta de còpia de seguretat ja conté aquest fitxer, se sobreescriurà sense avisar.

Desar automàticament


Per desar la informació de restabliment automàticament cada n minuts
1.Trieu Eines - Opcions - Carrega/desa - General.
2.Activeu Desa la informació de restabliment automàtic cada i seleccioneu l'interval de temps.
Aquesta ordre desa la informació necessària per restaurar el document actual en cas d'error. A més, en cas d'error, l'"OpenOffice.org" intenta desar automàticament la informació de restabliment automàtic per a tots els documents oberts, si és possible.