Comprendre el concepte de marcador

Què és un marcador?

  1. Un marcador és una posició o selecció de text a la qual li assignem un nom per poder fer-hi referències. El programa marca la posició amb el nom especificat per l'usuari. Aquests marcadors amb nom tenen més utilitats que els marcadors de posició ja que serveixen, per exemple, per crear i numerar referències creuades.
  2. Un marcador és un punt determinat dintre d'un document on podem anar directament fent clic en un vincle. És a dir, prement en un vincle anem a un punt determinat dintre d'una pàgina (on hàgim col·locat el marcador).

Els marcadors s'utilitzen per saltar ràpidament a una ubicació específica, crear referències creuades, marcar intervals de pàgines per a entrades d'índex,…

També és possible marcar punts del document als quals sigui possible saltar de forma directa (elements àncora). Per a això, primer hauríem d'etiquetar els possibles punts de salt del document.