Configurar seccions


Una secció és una part d'un document que es vol tractar com un bloc i que es vol que tingui un format particular o diferent de la resta.

Tots els documents es creen amb una primera i única secció per defecte. Per tal de crear-ne una de nova, cal inserir-la.

En cas de tenir text seleccionat en el moment de crear una nova secció, el text quedarà com un nou paràgraf formant la nova secció.

Inserir una secció


Seleccionar Insereix | Secció

Una vegada inserida una nova secció, apareix un quadre de diàleg emergent que, en primer lloc, demana el nom que es vol donar a la secció. Podeu deixar el que proposa per defecte (“Secció 1”).

Es poden inserir salts de pàgina i de columna dins de la mateixa secció. Les tecles CTRL + RETORN també insereixen un salt de pàgina.

A la barra d'estat s'informa de la secció on es troba el cursor.