Mòdul 8. Pràctica 1: Combinació de correu. Introducció

Mitjançant l'opció "Combinar correspondència" podem incloure, en un document, dades emmagatzemades en altre lloc.

D'aquesta forma podrem obtenir còpies d'un mateix document però amb les dades de persones distintes.

Per exemple, podem escriure cartes personalitzades, en les quals només escrivim el text fix (el text que es repeteix en totes les cartes) i la "Combinació de correspondència" s'encarrega de generar les dades variables (les quals canvien en cada carta segons la persona). D'aquesta forma podem generar automàticament tantes cartes distintes com persones existeixin en el lloc on estan emmagatzemades les dades.

Altres exemples de la utilitat de combinar correspondència són la generació d'etiquetes, la impressió de sobres, l'enviament de correus electrònics amb un mateix cos de text ….

Hem de tenir en compte que l'opció de combinació de correspondència no es troba per defecte dintre del Google Drive. Serà necessari baixar-se un complement que ens permeti fer-la.

Complement de combinació de correspondència

Podem utilitzar diferents complements que ajudaran en la combinació de correspondència. Un d'ells és el Yet another mail merge però a l'utilitzar-lo ens trobarem amb una limitació en el nombre de registres a combinar en la versió gratuita del programa. Per aquest motiu explicarem com baixar un altre complement que també és eficient a l'hora de combinar correspondència: l'autoCrat.

Per disposar d'aquest complement:

  • Obre a un full de càlcul creat des de Google Drive. També pots crear-ne un en blanc (des de la finestra principal de Drive: NOU - Fulls de càlcul de Google).

  • Des del full de càlcul, vés al menú Complements - Baixa complements…

  • A la finestra que es mostra a continuació, cercar el complement autoCrat (escriure Autocrat a la casella de cerca i prémer Intro).

Fer clic a sobre del botó Gratuït que es mostra a l'opció autoCrat.

Haurem de seleccionar el nostre compte i acceptar els permisos que sol·licita autoCrat per ser baixat com a complement.

Fer clic al botó Permet per acabar de baixar el complement.

A partir d'aquest moment ja disposem del complement en tots els fulls de càlcul de Google Drive.

Google Drive està en canvi constant. Això vol dir que s'hi van incorporant millores i noves utilitats cada cert temps.

Actualment aquest complement únicament està disponible en anglès