Mòdul 7. Pràctica 6: Afegir autocorreccions

Els documents de Google ja venen, per defecte, amb una sèrie de caràcters que a l'hora d'escriure'ls automàticament canviaran per uns altres. És el que coneixem amb el nom d'autocorrecció. Podem trobar aquests caràcters a Eines - Preferències

A la finestra que s'obre veurem una sèrie d'opcions d'autocorrecció automàtica i un llistat de caràcters a la columna de l'esquerra que després d'escriure'ls al document, automàticament canviaran pel valor equivalent que hi ha informat a la columna de la dreta.

A més dels caràcters que venen informats per defecte, també podem afegir-ne de nous. Escriurem el text que voldrem substituir a la casella Substitueix i el text que voldrem en el seu lloc a la casella Amb.

Podem afegir aquells errors ortogràfics que fem sovint per a que automàticament es corregeixin, o també, sigles o acrònims per a que després es mostri el nom sencer al document (per exemple, a la casella Substitueix podríem escriure Gene i a la casella Amb el text Generalitat.