Mòdul 7. Pràctica 5: Evitar la correcció de paraules escrites en majúscules

Actualment aquesta opció no està disponible en Documents de Google Drive.

Si que es dóna, però, la possibilitat de canviar tot un text a majúscules, minúscules o la primera lletra de cada paraula en majúscula.

Per fer-ho, cal seleccionar el text i anar al menú: Format - Text - Ús de les majúscules