Mòdul 5. Pràctica 5: Modificar títols especials

Moltes vegades s'han de crear lletres artístiques, això va des de titulars fins a pàgines cridaneres. Google Documents ens ofereix l'opció WordArt per poder-ho fer.

El tractament d'un text inserit com a WordArt serà com el d'una autoforma o un dibuix. Per aquest motiu, trobarem l'opció WordArt dintre de les opcions de la finestra de dibuix. Recordeu que per activar-la haurem d'anar a Insereix - Dibuix.

Seguidament obrirem les opcions Accions on trobarem l'opció WordArt.

Es mostrarà una finestra com la següent en la que haurem d'escriure el text que volem transformar en WordArt.

Una vegada escrit el text haurem de fer INTRO per desar-lo i que quedi inserit al document.

El text queda inserit al document.

A partir d'aquest moment podem canviar el seu color de fons i l'aspecte i color de la vora, de la mateixa manera com si es tractés d'una autoforma creada amb la barra d'eines de dibuix.

Una vegada el text creat en WordArt tingui l'aspecte desitjat, clicarem a Desa i tanca per tornar al document.

Si es vol canviar el text del WordArt, haurem d'activar les opcions de dibuix (fent doble clic a sobre). Una vegada estiguem veient les opcions de dibuix, si tornem a fer doble clic a sobre del WordArt es mostrarà la finestra que ens permetrà canviar el seu text.