Mòdul 5. Pràctica 2: Inserir imatges i autoformes

Imatges i dibuix

Inserir una imatge en Documents de Google Drive

Procediment:

 • Obriu un document de text de Documents de Google Drive
 • Aneu al menú Insereix | Imatge. Es desplega aquest quadre de diàleg:

 • En el quadre de diàleg anterior teniu diverses opcions com a origen de la imatge que voleu inserir:
  • Penja des de l'ordinador. Permet seleccionar una imatge que tinguem prèviament desada.
  • Fes una cerca al web. Obre la pàgina web de Google per poder fer la recerca.
  • Drive. Permet fer la recerca de la imatge dintre del nostre Drive.
  • Fotos. Permet fer la recerca de la imatge dintre del nostre Google Fotos.
  • Per URL
  • Càmera
 • Utilitzeu una de les opcions anteriors per a seleccionar una imatge i, quan la tingueu, feu clic damunt Selecciona per inserir-la al document.
 • Un cop la imatge està al document podeu realitzar les mateixes accions que es podien fer amb els quadres de text. Amb la imatge seleccionada, a sota, surten aquestes opcions: En línia - Ajusta el text - Divideix el text

Inserir un dibuix en Documents de Google Drive

Ús de l'eina línia

 • Obriu un document de text de Documents de Google Drive
 • Aneu al menú Insereix | Dibuix. Es desplega aquest quadre de diàleg:
 • En el menú anterior feu clic damunt l'eina de la línia per desplegar les opcions. Mireu la imatge:
 • Seleccioneu una de les opcions i comenceu a dibuixar.
 • Quan tingueu el dibuix fet seleccioneu l'opció Desa i Tanca per tornar al document.
 • Comproveu que amb el dibuix seleccionat, a sota, surten aquestes opcions: Edita - En línia - Ajusta el text - Divideix el text

Ús de l'eina Forma

 • Aneu al menú Insereix | Dibuix.
 • En el quadre de diàleg que apareix feu clic damunt l'eina de la Forma per desplegar les opcions. Mireu la imatge:
 • Seleccioneu una de les opcions i comenceu a dibuixar.
 • Quan tingueu el dibuix fet seleccioneu l'opció Desa i Tanca per tornar al document.
 • Comproveu que amb el dibuix seleccionat, a sota, surten aquestes opcions: Edita - En línia - Ajusta el text - Divideix el text