Mòdul 11. Pràctica 1: Les macros

Una macro és un conjunt d'ordres destinades a realitzar tasques repetitives en el menor temps possible.

Sovint podem trobar-les als paquets ofimàtics (processador de textos, fulls de càlcul, gestors de bases de dades…), programari de disseny gràfic, retoc fotogràfic,…

Actualment Documents de Google Drive únicament permet crear macros utilitzant l'editor d'scripts. Per activar-lo, haureu d'anar al menú Eines - Editor de Scripts <>.

Veureu com s'obre l'editor d'scripts preparat per a que escrivim el nostre codi:

Donat que l'ús l'editor d'scripts requereix uns certs coneixements tècnics en llenguatge de programació, provisionalment, desem les macros fora dels continguts d'aquest curs.