Mòdul 1. Pràctica 4: Inserir comentaris

Els comentaris són anotacions sobre un element d'un document. Aquestes anotacions estan destinades a informar al seu creador o a algú que comparteixi el document. Si bé, en principi, no estan destinats a imprimir-se, la major part de comentaris es poden imprimir.

Els comentaris a Documents de Google Drive són especialment útils en documents compartits per a desar missatges o aclariments als altres usuaris.

Crear un comentari en Documents de Google Drive

Procediment:

  • Obriu un document de text en Documents de Google Drive
  • Feu clic damunt Insereix i seleccioneu l'opció Comenta (també amb la combinació de tecles CONTROL+ALT+M). Mireu la imatge:

  • A la part dreta del document apareix el nostre nom i un espai per escriure tal i com es pot veure en la següent imatge:
  • Quan acabeu d'escriure premeu damunt "Comenta"
  • Comproveu que el comentari es manté a la dreta de la pàgina i que a sota del mateix hi ha l'opció de respondre.

Els comentaris a Documents de Google Drive

És una opció de menú que permet treballar amb els comentaris que han introduït les diferents persones que treballen en el mateix document. Feu clic damunt l'opció de menú Comentaris que teniu a la part superior dreta del document. Observeu la imatge:

En aquesta imatge observem els següents elements:

  • Hi ha la possibilitat de veure tots els comentaris de totes les persones que treballen en el document.
  • Es poden respondre cadascun dels comentaris des d'aquesta opció.
  • Hi ha la possibilitat d'enviar notificacions
  • Es poden afegir comentaris