Mòdul 1. Pràctica 2: Emprar l’editor d’equacions científiques matemàtiques

Documents de Google Drive inclou l'editor d'equacions amb el qual podem situar nombres, símbols i text per crear fórmules matemàtiques en la pantalla i poder imprimir-les.

L'editor d'equacions és una eina d'edició visual que proporciona les parts de l'estructura d'una fórmula dins de les quals es pot escriure i enganxar nombres, lletres, símbols i estructures addicionals, també es pot modificar una fórmula existent en un document.

Per inserir una fórmula en un document cal seguir els següents passos:

  • Situar el punt d'inserció on es vulgui l'equació.
  • Seleccionar l'ordre Insereix | Equació…. Mireu la imatge:

  • S'activarà la barra d'eines Equació:

  • Seleccioneu una de les opcions de la barra d'eines:
  • Comenceu a crear la fórmula

Les fletxes de desplaçament del teclat permeten moure's per l'equació i sortir de la ranura de la fórmula quan s'hi ha acabat d'introduir els valors o les expressions corresponents. Els valors numèrics i literals s'han d'escriure amb el teclat i la resta de símbols matemàtics amb les eines de l'editor. Tot i que els símbols necessaris per a l'edició d'una expressió hi són als botons de símbols (es poden desplegar per tenir-ne la llista sencera de cada grup), també es poden fer servir les tecles normals del teclat per a escriure alguns:
+, -, =, /

Quan s'ha finalitzat d'escriure l'expressió, cal fer clic fora del marc de l'equació per retornar al document actiu.